POČETNA   O NAMA   KONTAKTI   LEČENJE AMNEZIJE    SMEŠNO, BRE!

Svaka vlast kune se da radi  “isključivo u interesu građana”.  Dosta,bre, praznih obećanja!

 

Molimo  gradsku vlast za jedan jednostavan dokaz: neka nam, za početak, udele zaštitnika građana. U interesu građana.

 

Pogodili ste: Grad Valjevo nema zaštitnika građana. Nema ombudsmana. A treba nam, zar ne?

 

Definicija: Osnovna funkcija ombudsmana je da štiti prava građana i kontroliše rad uprave.

Otvorimo, dakle, javnu raspravu o uvođenju ove institucije, proučimo znanja i iskustva bržih od nas. Predložimo odbornicima da ispoštuju član 102. Statuta  Grada (http://valjevo.rs/slike/galfile/statut_grada_valjeva.pdf) da smisle Odluku o zaštitniku građana, da u sledećem budžetu nađu prostor za njegov rad.


Neka potom imenuju ombudsmana  i  dodele mu sto i stolicu, pa makar i u nekom hodniku gradske kuće. U interesu građana,naravno.

 

Pisali smo glavnim političkim strankama  koje imaju odbornike u Skupštini Grada. Niko nije ni odgovorio.

 

Zašto?

 

Odgovor je dao Saša Janković, republički ombudsman, u izjavi na Dan ljudskih prava, 10. decembra 2013.

 

Kod nas administracija i izvršna vlast i dalje veruju da ostvarivanje prava građana zavisi od njihove volje i da građanin ostvaruje prava kada i u kolikoj meri to administracija odobri, a ne da je to pre svega propisano zakonima i da se zakoni imaju sprovoditi bez previše političke komponente…”…

 

Oni se u ovome ne prepoznaju, zar ne?

Imaju problem sa ogledalom…

 

Gradska uprava je shvatila da su psi-lutalice “ozbiljan problem”. Prava građana nisu ozbiljan problem.