POČETNA   O NAMA   KONTAKTI   LEČENJE AMNEZIJE    SMEŠNO, BRE!

Da li ljudi koje smo izabrali da vode ovaj grad imaju obavezu da nas, birače, obaveštavaju šta to i kako rade “u interesu gradjana”?

 

Statut grada u članovima 15 i 88  tvrdi da takva obaveza postoji (www.valjevo.rs/slike/galfile/statut_grada_valjeva.pdf.).

 

Pitali smo da li postoje izveštaji o radu gradskih uprava i od nadležne službe dobili brz i precizan odgovor.

 

ГРАД ВАЉЕВО

Градска управа за локални

развој, привреду, урбанизам

и комуналне послове

Одељење за послове органа града

Број: 037-140/13-04

Датум: 08.11.2013. год.

В а љ е в о

 

ПРЕДРАГ  САВИЋ

                                                                                                               В А Љ Е В О

                                                                                                          Др Пантића бр. 6

                   Поштовани,

 

                   У вези Вашег захтева за приступ информацијама од јавног значаја, од 29 Република Србија

.10.2013. године, на основу чл. 16. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), обавештавамо Вас:

 

                   Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове града Ваљева и Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијксе послове града Ваљева су саставиле извештаје о раду за 2011. годину. Извештаји о раду Градских управа су у папирном облику и нису објављивани у "Службеном гласнику града Ваљева", сајту Града или на неки други начин.

 

                   Извештаји о раду Градских управа града Ваљева, за период од 06.07.2012. до 15.10.2013. године, су садржани у Извештају о раду Градоначелника и Градског већа града Ваљева за период од 06.07.2012. до 15.10.2013. године, број 11-5/2013-01, од 17.10.2013. године.На седници одржаној 28.10.2013. године Скупштина града Ваљева је разматрала и усвојила овај извештај. И овај извештај није објављиван у "Службеном гласнику града Ваљева", сајту Града или на неки други начин.

 

                   С поштовањем,

 

                                                                        САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК

                                                                        за послове остваривања права на приступ

                                                                              информацијама од јавног значаја

 

                                                                                         /Вукајло Ненадовић/

Ukratko, izveštaji (nekakvi) postoje, ali se nigde ne objavljuju.

 

Kome i čemu služe izveštaji koji se ne objavljuju? Zar je moguće da nijedna gradska služba nema čime da se pohvali? Ili ima ponešto o čemu ne žele da govore?

 

Da li negde postoji izveštaj o radu Direkcije za poljoprivredu i robne rezerve?

 

Dana 16.januara 2014. “Informator o radu organa Grada Valjeva” napuniće godinu dana. Srećan rodjendan!

 

I informacije su kao vino, što su starije, to su bolje!

 

Hoćete još jedan biser: 8.oktobra 2010. godine Skupština grada usvojila je “Strategiju održivog razvoja Grada Valjeva 2010.-2020. godine).

(http://mail.valjevo.rs/spolja/sajt/SLOR_2010.pdf).

 

Na strani 27 ovog akta postoji obaveza da se prate  tzv. Indikatori održivog razvoja i da se, jednom godišnje, sačinjava publikacija koja će sve zainsteresovane i gradjaneobaveštavati dokle se u sprovodjenju Strategije stiglo, šta je uradjeno, a šta ne.

Nesigurni u svoje pamćenje, pitali smo ponovo nadležne da li se uopšte sastaje koordinacioni tim za sprovodjenje Strategije, da li postoje izveštaji predvidjeni Strategijom i gde su objavljeni?


Jedna gradska služba radi besprekorno: dobili smo brz i precizan novi odgovor.

 

Република Србија

ГРАД ВАЉЕВО

Градска управа за локални

развој, привреду, урбанизам

и комуналне послове

Одељење за послове органа града

Број: 037-148/13-04

Датум: 04.12.2013. год.

В а љ е в о

 

ПРЕДРАГ  САВИЋ

 

                                                                                               В А Љ Е В О

                                                                                           Др Пантића бр. 6

                   Поштовани,

 

                   У вези Вашег захтева за приступ информацијама од јавног значаја, од 25.11.2013. године, на основу чл. 16. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), обавештавамо Вас:

 

                   1. Надлежни орган Града Ваљева није формирао тим за спровођење Стратегије одрживог развоја града Ваљева 2010 - 2020.године. Обавештавамо Вас да је у току поступак за формирање овог тима.

                   Треба напоменути да су из Стратегије одрживог развоја града Ваљева 2010 - 2020. године, као кровног стратешког документа произашли секторски планови и стратегије, па је имплементација бројних пројеката регулисана секторским стратегијама и плановима (План капиталних инвестиција, Стратегија руралног развоја града Ваљева, План управљања отпадом, Локални акциони план за младе, Акциони план енергетског сектора града Ваљева, Локални еколошки акциони план итд.).

 

                   2. Извештаји о одрживости, као крајњи производи анализе тренутног стања, Стратегије одрживог развоја града Ваљева 2010 - 2020. године као посебни документи не постоје. Међутим, извештаји о реализацији Стратегије се подносе Скупштини града Ваљева кроз годишње извештаје Градоначелника. Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове, које по прописаној надлежности прати реализацију кључних пројеката, активно учествује у припреми годишњих извештаја о спровођењу пројеката које Градоначелник подноси Скупштини града Ваљева.

 

                   С поштовањем,

                                                   САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК

                                                   за послове остваривања права на приступ

                                                          информацијама од јавног значаја

 

                                                                     /Вукајло Ненадовић/

 

Nema još korodinacionog tima za sprovodjenje Strategije. A ka’će- ne zna se.

Nema, naravno, ni publikacije o toku sprovodjenja.Jer nema koordinacionog tima.Nema ko da ispravi laž sa 186 strane Strategije, gde piše da od 2011.godine “gradski ombudsman funkcioniše”. 

 

Neki trud i neka sredstva( ne mala!) uložena su u izradu strateškog dokumenta koji lepo izgleda na sajtu grada. I ništa više.