POČETNA   O NAMA   KONTAKTI   LEČENJE AMNEZIJE    SMEŠNO, BRE!

Jedna stara pouka: nema ništa hitno, ako se krene na vreme.

 

Zato smo u pravilu PROTIV hitnog postupka, i u Skupštini grada i u Skupštini Republike. U gomili materijala koja se, često u poslednjem trenutku dostavlja odbornicima i poslanicima, ponekad se kriju razne sitne zverke koje postaju nezgodne kada poodrastu.

 

Zato: NE, HITNOM POSTUPKU!

 

želimo razumno vreme da se predlozi izvršne vlasti prouče, da se  odmere njihove vrline i mane, konsultuju stručnjaci koji bolje poznaju materiju. želimo vreme da se svi zainteresovani obaveste o tome šta im se sprema i da dobiju priliku da se izjasne.

 

PRIMER: na sednici Skupštine grada od 28.oktobra usvojen je po hitnom postupku jedan zaključak o prihvatanju jednog memoranduma. 

 

Možda grešimo, ali nam se čini da je jedini razlog za hitni postupak bila obaveza da se u budžetu Grada za 2014. godinu obezbedi neki novac za nešto. A visina iznosa biće naknadno odredjena (!?)

 

U redu,nešto nam je bilo hitno...