POČETNA   O NAMA   KONTAKTI   LEČENJE AMNEZIJE    SMEŠNO, BRE!

A gradjane nema ko da stitikako se overavaju zdravstvene knjizice?njima je hitno, a nama?Foto

Izveštaj o radu Udruženja gradjana “Dosta,bre!”

u periodu 28.09.2013.-10.10.2014.

 

U članu 9. Statuta Udruženja postoji obaveza održavanja redovnih sednica Skupštine najmanje jednom godišnje, dok član 14. obavezuje predsednika Udruženja da podnese izveštaj o svom radu i radu Udruženja u periodu izmedju dve sednice. U skladu sa ovim pravilima, predsednik Udruženja podnosi ovaj izveštaj na redovnoj sednici Skupštine od 11.oktobra 2014.

 

Najvažniji projekt Udruženja od samog početka bio je pokušaj da Grad Valjevo,poštujući sopstveni statut, uvede instituciju zaštitnika gradjana. Pismena obraćanja gradskom veću, gradonačelniku, predsednicima Skupštine grada i strankama čiji odbornici čine skupštinu bila su jednostavno ignorisana. U pokušaju da se pažnja javnosti skrene na ovu temu pred ulazom u zgradu Gradske uprave dva ili tri dana bila je izložena “stolica zaštitnika gradjana”, sa natpisima koji su objašnjavali suštinu zahteva. Efekti nisu bili veliki, jer je samo jedna lokalna televizija našla za shodno da o tome obavesti svoje gledaoce. Naša greška sastojala se u tome što nismo zainteresovali veći broj gradjana da se bar pojave pored stolice.

 

Naravno, od ove zamisli ne treba odustajati, uz napomenu da se  malo duže i ozbiljnije radi na pripremi budućih dogadjaja kako bi se privukla i pažnja dopisnika beogradskih medija. Treba, takodje, biti agresivan i prema lokalnim medijima, planirati akcije i ispred njihovih vrata, kao i pred prostorijama lokalnih stranaka, vladajućih i onih drugih.

 

Osim teme zaštitnika gradjana bavili smo se pitanjima kršenja prava gradjana od strane administracije, najpre procedurama koje se tiču porodiljskog bolovanja i overe zdravstvenih knjižica. Prikupljeni materijal o prvoj temi sada se nalazi kod Zaštitnika gradjana Republike Srbije, ali povratne informacije još nema.

 

Pitanje hitnih postupaka u lokalnoj skupštini koje smo otvorili pokazalo se kao veoma potrebno; dokaz za to je postupak oko “ulaganja u gasovod” za koji na kraju priče nisu ni bila odobrena sredstva u budžetu (što ne znači da se neće pojaviti pod nekim drugim imenom). Slično je bilo i sa gradskim porezima na imovinu, gde je načinjena velika brljotina. Što je najgore, stvar neće biti ispravljena; nova odluka mora biti doneta u novembru, a još nema naznaka da se uopšte priprema, niti postoji analiza prethodne loše odluke.

 

Otkrili smo da zvanični (i skupo plaćeni) dokumenti Grada Valjeva sa pompeznim nazivima kao što su “Strategija održivog razvoja”, “Strategija ruralnog razvoja”  i sl. ostaju u sferi praznih priča. Na njima se ništa ne radi, nisu formirana ni tela koja treba da rade, a o obaveznom izveštavanju gradjana nema ni reči. Ovo je područje koje se može eksploatisati gotovo u beskraj.

 

U maju smo počeli da prikupljamo podatke o trošenju sredstava iz gradskog budžeta,  iz stavke namenjene podsticanju zapošljavanja. Kako Gradska uprava ne dobija (a i ne traži) izveštaj kako je Nacionalna služba za zapošljavanje ovaj novac trošila, započeli smo projekt istraživanja koji će najverovatnije pokazati kako se ni u ovom slučaju ne radi o ozbiljnom poduhvatu već samo o ritualu koji treba da posluži kao dokaz da se “nešto radi”.

 

U junu je načeta tema majske poplave i način kako će se nadoknaditi i otkloniti štete gradjanima. Kako smo i prognozirali, pokazala se potpuna nesposobnost državne administracije da ovo pitanje reši na racionalan način. Krivica za ovo, bar u Valjevu, biće bačena na lokalnu upravu, a u raspravi ko je kriv biće zaboravljeni gradjani koji su pretrpeli štete, tako da bi ova ogromna tema morala postati i naša, što će biti veoma zahtevan posao.

 

Pored tri konferencije za novinare, pojavljivali smo se i na oglasnim stranama lista “Napred”. U ovom trenutku naš kontakt sa gradjanima svodi se uglavnom na sajt koji se prilično redovno ažurira i koji je, pored pomenutih, lansirao i nekoliko novih tema koje se uglavnom tiču opšteg stanja u državi, zaduženosti Srbije i godišnjica neispunjenih obećanja.

 

Na kraju, treba naglasiti činjenicu da naše akcije nisu izuzetak i da se slični poduhvati pojavljuju širom Srbije i to uglavnom na društvenim mrežama, izolovano i bez velikog uticaja.

 

 Ova injenica nije razlog za odustajanje od onoga čto radimo. Naprotiv..

 

     Valjevo,                                                                                                          

  10.10.2014.                                                                                                                       Predsednik: 

                                                                                                            Predrag Savić